Ciepło

Jeśli Twój budynek, biuro czy przedsiębiorstwo nie są jeszcze docieplone a ciepło zamiast zostać w środku ucieka na zewnątrz to czas abyś zastanowił się nad wykonaniem audytu energetycznego oraz realizacją termomodernizacji. Niech pieniądze nie uciekają z Twoich czterech ścian.

[ve_svg svg_alignment=”center” css_animation=”fadeInUp” svg=”6604″ css=”.vc_custom_1571130074714{margin-bottom: 15px !important;}” el_class=”icon-svg”]

Termomodernizacja

Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę.

[ve_svg svg_alignment=”center” css_animation=”fadeInUp” svg=”6604″ css=”.vc_custom_1570729493032{margin-bottom: 15px !important;}” el_class=”icon-svg”]

Oszczędność energii

Dzięki termomodernizacji i odpowiedniemu ociepleniu budynku tworzymy barierę ucieczki ciepła, oszczędzamy energię a tym samym zmniejszamy koszty ogrzewania budynku.

[ve_svg svg_alignment=”center” css_animation=”fadeInUp” svg=”6604″ css=”.vc_custom_1570729497390{margin-bottom: 15px !important;}” el_class=”icon-svg”]

Efektywność energetyczna

Stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym najniższym zużyciu energii przez ten budynek.

[ve_svg svg_alignment=”center” css_animation=”fadeInUp” svg=”6604″ css=”.vc_custom_1570729501849{margin-bottom: 15px !important;}” el_class=”icon-svg”]

Ciepły dom

Wszystkie nasze projekty dopracowane są w szczegółach, charakteryzują się podwyższonym standardem energetycznym, często niskoenergetyczne lub pasywne.

Doradztwo w zakresie energii cieplnej budynków

domy jednorodzinne, wielorodzinne

hale produkcyjne i magazynowe

obiekty sportowe, sklepy, galerie handlowe

budynki biurowe, żłobki, przedszkola, szkoły

inne budynki użyteczności publicznej

Optymalizacja energetyczna budynków, charakterystyka energetyczna, wytyczne projektowe, propozycje techniczne poprawiające efektywność energetyczną budynków, bilanse cieplne dla sprawdzenia poprawności zaprojektowanych rozwiązań technicznych.

Wszystkie powyższe obliczenia pomagają efektywnie zaprojektować budynek z dużym naciskiem na energię cieplną i energię elektryczną, zmniejszyć koszty użytkowania budynku oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza.

signature-test

Audyty i certyfikaty

Lista audytów i certyfikatów, które wykonujemy dla naszych klientów.
Zobacz z której z naszych oferowanych usług potrzebujesz skorzystać.

null

audyty energetyczne

Ekspertyza techniczna budynku mówiąca o realnych i optymalnych rozwiązaniach zmniejszających zużycie energii cieplnej/elektrycznej. Dokument niezbędny do uzyskania premii termomodernizacyjnej (bank BGK) lub zewnętrznych programów dofinansowań RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW.
null

audyt energetyczny szacunkowy (wstępny)

wstępna ekspertyza techniczna budynku przedstawiająca przybliżone oszczędności energii cieplnej/elektrycznej, oczekiwane koszty i etapy inwestycji, jak również koszty eksploatacyjne. Audyt wstępny jest pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o termomodernizacji, niekiedy wyklucza wykonanie audytu głównego.
null

audyty remontowe (premia BGK)

ekspertyza techniczna budynku mówiąca o realnych i optymalnych rozwiązaniach zmniejszających zużycie energii cieplnej/elektrycznej, przy jednoczesnym wykonaniu wszelkich prac remontowych w budynku. Dokument niezbędny do uzyskania premii remontowej (bank BGK).
null

audyty ekologiczne (emisje gazów)

ocena odziaływania budynku na środowisko zewnętrzne, przedstawiające stopień emisji zanieczyszczeń do powietrza, głównie emisji CO2, pyłów PM10 i PM2.5, NOx, SOx, bezn(a)pirenu. Dokument często stanowi element audytu energetycznego lub jest samodzielnym opracowaniem.
null

audyty oświetlenia budynków

opracowanie mające na celu analizę możliwości wymiany instalacji oświetlenia w budynku. Modernizacja oświetlenia to nie tylko wymiana opraw i źródeł oświetleniowych, dotyczy również montażu czujników ruchu, regulatorów natężenia oświetleniem sztucznym,   oświetlenia awaryjnego czy wymiany instalacji zasilającej nowe oprawy oświetleniowe.
null

audyty instalacji fotowoltaicznych (PV)

analiza techniczna możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego do zasilania budynku w energię elektryczną. Poprawnie zaprojektowana instalacja PV powinna opierać się na audycie instalacji PV, określa miejsce montażu oraz wielkość instalacji wykorzystywanej na potrzeby energetyczne budynku.
null

audyty kolektorów słonecznych

analiza techniczna możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego do zasilania budynku w energię cieplną. Audyt kolektorów słonecznych określa wielkość instalacji solarnej oraz efektywność konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną, przestawia koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne budynku z tą instalacją.
null

świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

ocena energetyczna obiektu budowlanego obrazująca osiągnięty poziom energetyczny po zakończeniu prac budowlanych. Wykonywane dla budynków i lokali mieszkalnych, również  użytkowych oraz innych obiektów zobligowanych prawnie do posiadania takiego dokumentu. Wykonuje się dla obiektów nowobudowanych, istniejących, podlegających sprzedaży lub wynajmie.
null

charakterystyki energetyczne budynków

opracowanie energetyczne budynku weryfikujące przyjęte rozwiązania architektoniczne oraz instalacyjne, określa czy projekt spełnia minimalne wymagania energooszczędności. Wykonuje się dla budynku poddanego pracom projektowym jako część projektu budowlanego.
null

obliczenia mostków termicznych

kalkulacja oraz graficzne przedstawienie kierunku i wielkości przepływu strumienia ciepła w połączeniach konstrukcyjnych przegród budowlanych. Obliczenia służą wykluczeniu występowania obszarów wykraplania pary wodnej w przegrodach i występowania miejsc przemarzania. Obliczenia te niekiedy wymuszają zmiany projektowe w miejscach łączeń przegród.
null

bilanse cieplne budynków

obliczenia energetyczne budynku charakteryzujące wielkość i rodzaj wykorzystywanej energii potrzebnej do funkcjonowania budynku. Podstawowy dokument określający charakterystykę energetyczną budynku, potrzebny przy projektowaniu instalacji ogrzewczej oraz niezbędny przy podjęciu działań termomodernizacyjnych.
null

analizy wykorzystania OZE w budynkach

koncepcyjne opracowanie możliwości wykorzystania różnych instalacji OZE w budynku, określające czy proponowana instalacja jest ekonomicznie opłacalna oraz jakie koszty należy ponieść aby taką instalację posiadać.

Nasze realizacje

audyt energetyczny/remontowy

01

Wykaz budynków, w których wykonano audyt

[ve_modal modal_size=”modal-sm” button_shape=”square” modal_title=”audyt energetyczny-remontowy” button_title=”lista realizacji” el_class=”beta-okno-modalne”]
 1. Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie, ul. Strzelecka 39, Gogolin
 2. Budynek kina Syrena w Wołczynie, ul. Kluczborskiej 31, Wołczyn
 3. Budynek biurowo-magazynowy firmy Best Systemy Grzewcze Sp. z o.o., ul. Towarowa 15, Świdnica
 4. Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Fabryczna 1, Krapkowice
 5. Budynek Centrum Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego, ul. Kłodzka 33, Lądek Zdrój
 6. Budynek Publicznego Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Nowa 3, Zdzieszowice
 7. Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Górażdżach, ul. Główna 23, Górażdże
 8. Budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie, ul. Nasławicka 21, Ręków
 9. Budynku mieszkalny wielorodzinny, ul. Chopina 16, Zdzieszowice
 10. Segment A, B, C PSP, budynek GOKu oraz budynek UG w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55, Jordanów Śląski
+ wiele innych
[/ve_modal]

charakterystyka energetyczna

02

Wykaz budynków, w których wykonano charakterystykę

[ve_modal modal_size=”modal-sm” button_shape=”square” modal_title=”Wykonane charakterystyki energetyczne” button_title=”lista realizacji” el_class=”beta-okno-modalne”]
 1. Rozbudowa fermy hodowlanej–budowa hali produkcyjno-magazynowej, Włostowa 109D, Korfantów
 2. Budowa zakładu przetwórstwa jaja kurzego wraz z infrastrukturą techniczną, Włostowa
 3. Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej o pom. magazynowo-rozładunkowe, ul. Braci Prankel 1, Strzelce Opolskie
 4. Budowa hali magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, ul. Boczna, Reńska Wieś
 5. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z budynkiem biurowym Gustaw Wolf Polska Sp. z o.o., Gliwice
 6. Budowa Zakładu Produkcji Worków Papierowych z Łącznikiem, ul. Fabryczna, Gogolin
 7. Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Opolska 20, dz. nr 373, Racławiczki
 8. Budowa budynku laboratoryjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ul. Cementowa 1, Górażdże
 9. Rozbudowa i przebudowa hotelu „Piast” w Opolu, ul. Piastowska 1, Opole
 10. Przebudowa dworca PKS w Lublińcu, ul. Paderewskiego 22, Lubliniec

+ wiele innych

[/ve_modal]

świadectwo charakterystyki energetycznej

03

Wykaz budynków, w których wydano świadectwo charakterystyki energetycznej.

[ve_modal modal_size=”modal-sm” button_shape=”square” modal_title=”Wystawione świadectwa charakterystyki energetycznej” button_title=”lista realizacji” el_class=”beta-okno-modalne”]
 1. Budynek gospodarczy z zapleczem i mieszkaniem służbowym, ul. Średzka 10G, Ciechów
 2. Hala magazynowa z częścią biurowo-socjalną, Etap A, Diehl Controls Polska Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 6, Namysłów
 3. Hala produkcyjna z częścią biurowo-socjalną, Etap B, Diehl Controls Polska Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 6, Namysłów
 4. Hala produkcyjna z częścią biurowo-socjalną i łącznikiem do istniejącej hali produkcyjnej, przebudowa istniejącej hali produkcyjnej – Etap B, Diehl Controls Polska Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 6, Namysłów
 5. Centralne Laboratorium z Dyspozytornią Górażdże Cement S.A. Ul. 1 Maja 50
 6. Budynek hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym, ul. Prudnicka 30, Krapkowice
 7. Hala magazynowa z zapleczem biurowo-socjalnym (Piomar Park 2), ul. Leśna 15, Rogów Opolski
 8. Budynek biurowo-socjalny Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Czecha 1, Krapkowice
 9. Budynek mieszkalno-usługowy jednorodzinny, ul. Boguszowska 47, Wrocław
 10. Lokal mieszkalny, ul. Vivaldiego 20/21, Wrocław

+ wiele innych

[/ve_modal]

inne opracowania

04

Wykaz budynków, w których wykonano inne opracowania.

[ve_modal modal_size=”modal-sm” button_shape=”square” modal_title=”Inne opracowania” button_title=”lista realizacji” el_class=”beta-okno-modalne”]
 1. Efekt ekologiczny – Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Kościuszki 12, Głogówek
 2. Analiza techniczno-ekonomiczna poprawy efektywności energetycznej budowli Pasażu Zielińskiego we Wrocławiu
 3. Analiza energetyczna budynku określająca koszty zakupu opału do celów grzewczych, dla budynku jednorodzinnego, ul. Leśna 26, Paczyna
[/ve_modal]
zaswiadczenie-betaheat

Posiadane certyfikaty

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych – członek ZAE nr 1974, rekomendowany audytor energetyczny ZAE

Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, nr wpisu do rejestru 9337

Współpraca

Nawiążemy współpracę z projektantami, architektami oraz instalatorami, deweloperami, prywatnymi inwestorami, właścicielami i zarządcami:

 • różnych obiektów budowlanych,
 • spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
 • obiektów usługowych, sklepów, galerii handlowych,
 • sanatoriów, hoteli, szpitali,
 • warsztatów naprawczych/serwisowych,
 • hal produkcyjnych i magazynowych
 • a także właścicieli domów jednorodzinnych.

Zachęcam do współpracy w zakresie doradztwa energetycznego dla współczesnego i przyszłego budownictwa.

Partnerzy biznesowi

Nasz partner - Adamietz
Nasz partner - Gmina Zdzieszowice
Nasz partner - Jordanów Śląski
Nasz partner - Fabryka Ciepła
Nasz partner - Grupa Górażdze
Nasz partner - PUT Goglin
Nasz partner - Statech